Formula offroad


Inom bilsporten finns många spännande och fartfyllda grenar. En av dessa är formula offroad som går ut på att köra en bil i en grusgrop upp och nerför branta lutningar.Sporten härstammar från 1970-talets Island där landets räddningskår behövde samla in pengar till verksamheten, varpå man anordnade uppvisningar i sandtag där olika fordon körde i extrema lutningar och svårbemästrat underlag. Dessa uppvisningar blev snabbt populära och snart inrättades också tävlingar.Den första tävlingen i formula offroad i Sverige hölls år 1991 och nio år senare startades också Nordic Formula Cup med deltagare från de nordiska länderna. Nordic Formula Cup består oftast av  totalt åtta tävlingar. En av de större tävlingar på svensk mark är Formula Offroad Bålsta som i år äger rum 2-3 maj.  Själva tävlingen i formula offroad går till på så sätt att ett ekipage totalt ska genomföra sex banor där utförandet bedöms av fyra domare. Ju svårare väg man väljer att köra desto högre poäng.