Folkrace åt folket


Folkrace kom till Sverige under tidiga 80-talet, den importerades från Finland med tanken att det skulle vara en billig bilsport för utövarna. Under vinter 1981 kördes det två professionella tävlingar, och det blev snabbt så populärt att innan årets slut, hade man kört sammanlagt 62 tävlingar.2395940-startenFolkrace körs med billiga bilar med en toppfart på 80km/h, men de måste fortfarande uppfylla vissa säkerhetskrav. De måste till att börja med vara utrustat med en skyddsbur, och inför varje tävling måste de genom gå en säkerhetsinspektion av en teknisk funktionär. Förarna måste också ha på sig eldfast utrustning, skyddsluva. och en hjälm. Man kan börja tävla i folkrace redan vid 15 års ålder, så länge man genomfört en så kallat debutanttävling, och vid 18 års ålder kan man köra som senior.Vid start så ställs sex bilar i bredd, och när signalen går är det bara att försöka ta sig fram. Det blir alltid trängsel i första kurvan, och det händer ofta att någon snurrar runt eller till och med blir kvar i jordvallarna. Banorna är vanligtvis enkla slingor av grus och jord. Asfalt förekommer, med det är nästan alltid lerigt eller dammigt. Det finns omkring 130 banor i Sverige, och årligen körs det runt 450 tävlingar.När ett race är över så kan alla bilar köpas, vem som helst får lägga ett anbud, och alla är ute för 6500 kronor (plus 200 till den arrangerande klubben). Sedan drar man lott för att se vem som fick lyckan att köpa varje bil.